Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Konteksto nustatymas

Sveiki atvykę

 Gerbiami mokytojai, šis projektas skirtas vaikų ugdymui, todėl svarbu įvardyti, kaip gali atrodyti vaikų rūpinimasis.
Rūpestingo vaikų elgesio pavyzdžiai:

Žaislų tvarkymas

Maisto ruošimas ir tvarkymasis po valgio

Sodininkystė

Rūpinimasis gyvūnais

Draugo ar draugės guodimas

Paramos siūlymas ir (arba) teikimas, kad konfliktai būtų sprendžiami be smurto

Atsižvelgimas ne tik į savo, bet ir kitų nuomonę  

anna-kolosyuk-4R6pg0Iq5IU-unsplash
ECaRoM projekte parengta medžiaga rodo, kad maži vaikai, įskaitant berniukus, geba būti rūpestingi savo kasdieniame gyvenime. Pateikta medžiaga padeda suvokti, kaip plačiai rūpinimosi veikla paplitus kasdieniame vaikų bendravime ir veiksmuose, tad pedagogai gali sustiprinti vaikų supratimą apie jos vertę.
alicia-jones-13Nt3KvEQ3w-unsplash

    EcaRoM projekte rūpestį suprantame kaip:

  • Individualus rūpinimosi savimi aspektas: asmeninės sveikatos ir gerovės palaikymas.
  • Šeimos aspektas arba socialinis tinklas: darbas, reikalingas kasdienei šeimos narių (taip pat draugų, kaimynų, kitų giminaičių ir artimųjų), ypač išlaikomų asmenų (vaikų, pagyvenusių, sergančių ir žmonių su negalia), fizinei, socialinei ir emocinei gerovei užtikrinti. Tai apima namų ruošos darbus (valymą, apsipirkimą, maisto gaminimą ir kt.).
  • Profesinis aspektas: profesinis darbas švietimo, sveikatos ir socialinės priežiūros srityse (darželių ir pradinių klasių mokytojai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai).[1]
  • Socialinis aspektas: bendruomeninis darbas ir bendras socialinis įsitraukimas (savanoriškas darbas, socialinis ir politinis aktyvumas, empatija ir solidarumas su atskirtomis ir marginalizuotomis grupėmis).
  • Lygybės aspektas: visų lyčių lygybės siekio kasdieniame gyvenime pripažinimas.
  • Ekologinis aspektas: rūpinimasis gamta ir planeta, kurioje gyvename.
  • Požiūrio aspektas: nesitaikstymas su smurtu ir visuomenėje įsitvirtinusiomis vyrų privilegijomis.

[1] Rūpinimosi sričiai priskiriamos švietimo, sveikatos ir socialinės rūpybos sričių profesijos. Šis apibrėžimas sutampa su Europos lyčių lygybės instituto (EIGE, 2017) profesijų kategorija EHW (Education, Health, Welfare). Socialinių, švietimo ir slaugytojų profesijų atveju svarbu pažymėti, kad rūpinimasis pirmiausia susijęs su žmonėmis.

Lyčių lygybės požiūriu jautri pedagogika

Lyčiai jautri pedagogika - tai pedagoginė prieiga, kuri padeda skatinti lyčių stereotipų nevaržomus interesus, kompetencijas ir elgesį, leidžia švelninti su lytimi susijusius lūkesčius ir ragina netoleruoti diskriminacijos, smurto, mažinti jų poveikį.

 Vadovėlyje galite daugiau sužinoti apie lyčių lygybės požiūriu jautrią pedagogiką ir susipažinti su savirefleksijos priemonėmis.

 

.

Galite tęsti pasirinkę kitą skyrių.