Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Sveiki atvykę į internetinę platformą

  /  Sveiki atvykę į internetinę platformą
Ji skirta savišvietai padedančiai kurti rūpinimąsi vertinančią ir lyčių lygybės principus atitinkančią aplinką ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose.

KAS?

Sukūrėme saviugdos platformą, kurioje rasite informacijos, medžiagos ir metodų, kuriuos vykdydami projektą išbandėme su pedagogais šešiose Europos šalyse - Austrijoje, Bulgarijoje, Italijoje, Lietuvoje, Slovėnijoje ir Vokietijoje.

KODĖL?

Esame tikri, kad mūsų siūloma informacija, medžiaga ir metodai bus naudingi kasdienėje praktikoje ir praturtins jūsų pedagoginį darbą su vaikais ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse mokyklose.

KAM?

Platforma skirta pedagogams ir studentams, kurie dirba arba dirbs su vaikais ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose ir nori pagilinti žinias apie vyriškumą ir rūpinimąsi.

KAIP?

galite skirti laiko pasirinktai, jus dominančiai temai ir praleisdami tas, kurias jau žinote. Visą medžiagą galite atsisiųsti ir naudoti nemokamai.

Kodėl keliame šią temą? 

Prieš pereinant prie mokymosi skyrių, patariame peržiūrėti skyrius „Konteksto nustatymas“ ir „Savikontrolės priemonės“.

Konteksto nustatymas

DRĄSIOS ERDVĖS: Rūpestingo vyriškumo sąvokos integravimas ankstyvajame ugdyme suteikia erdvę, kurioje vaikai gali tenkinti savo poreikius ir ugdyti įgūdžius. Išmokę kreipti dėmesį į savo emocinius poreikius berniukai taip pat randa būdų juos išgyventi (Bissuti ir Wölfl, 2011). Kyla klausimas, kaip sukurti emocinį berniukų mokymąsi įgalinančią erdvę. Daugiau apie drąsias erdves rasite mūsų vadove.

Explore

Mokymosi skyriai

Medžiaga ir metodai

Darbas su tėvais

Daugiau jums skirtų išteklių

Žodynėlyje daugiausia remiamės Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) terminų rodykle.

Žodynėlis

Gebėjimų stiprinimas

Asmenų, institucijų, grupių ir organizacijų gebėjimų tvariai ir efektyviai vykdyti funkcijas, spręsti problemas, nustatyti ir įgyvendinti lyčių lygybės tikslus ugdymas ir (arba) stiprinimas.

Hegemoninis vyriškumas

Kultūros norma, kuria remiantis vyrai siejami su galia ir ekonominiais pasiekimais.

Heteronormatyvumas

Heteronormatyvumas mūsų visuomenėje yra laikomas norma. Manoma, kad normalu, jog visi žmonės yra vyrai arba moterys, kad jie yra heteroseksualūs ir kad seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė nesikeičia visą gyvenimą. Šios normos neatitinkantys žmonės patiria atskirtį ir diskriminaciją.

Įvairovė

Bet kokiai žmonių grupei būdingi kiekvieno individo vertybių, požiūrių, kultūrinės perspektyvos, tikėjimų, etninės kilmės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, įgūdžių, žinių ir gyvenimo patirties skirtumai.

Lytis

Socialinės ypatybės ir galimybės, siejamos su buvimu moterimi ar vyru ir santykiais tarp moterų ar vyrų, mergaičių ir berniukų, taip pat santykiais tarp moterų ir tarp vyrų. Sociokultūrinis konstruktas, paremtas binarine moterų ir vyrų lyčių samprata.

Lyčių lygybė

Vienodos moterų ir vyrų, mergaičių ir berniukų teisės, atsakomybės ir galimybės.

Lytinė tapatybė

Giliai juntama ir individuali kiekvieno asmens socialinės lyties patirtis, kuri gali sutapti arba nesutapti su biologine, gimus priskirta lytimi, įskaitant asmeninį kūno pojūtį (kuris gali apimti, jeigu yra laisva valia pasirinktas, kūno išvaizdos ar funkcijų keitimą medicininėmis, chirurginėmis ar kitomis priemonėmis) ir kitas lyties raiškos priemones, pvz., aprangą, kalbą ir manieras.

Lyčių normos

Visuomenės ir elgesio normos, kurios konkrečioje kultūroje laikomos socialiai priimtinomis tam tikros lyties asmenims.

Lyčių aspektą atliepianti prieiga

Politikos priemonės, kuriose atsižvelgiama į moterų ir vyrų gyvenimo ypatumus ir siekiama panaikinti nelygybę, skatinti lyčių lygybę, įskaitant vienodą išteklių paskirstymą, todėl sprendžiant klausimus atsižvelgiama į lyties dėmenį.

Lyčių stereotipai

Praktika, kai konkrečiai moteriai* ar vyrui* priskiriamos specifinės savybės, bruožai ar vaidmenys vien dėl jo(-s) priklausymo socialinei moterų ar vyrų grupei.

Marginalizuotos grupės

Įvairios žmonių grupės konkrečioje kultūroje, kontekste ir istorijoje, rizikuojančios patirti daugialypę diskriminaciją dėl skirtingų savybių ar asmenybės aspektų sąveikos, tokių kaip biologinė ir socialinė lytis, amžius, etniškumas, religija ar tikėjimas, sveikatos būklė, negalia, lytinė orientacija, lytinė tapatybė, išsilavinimas, pajamos arba gyvenimas įvairiose geografinėse vietovėse.

Namų ruošos darbai

Neatlyginamas namų ūkio priežiūros darbas, kurį atlieka šeimos nariai.

Namų ūkio darbų pa(si)dalijimas

Priežiūros darbų ir namų ūkio pareigų pasidalijimas tarp moterų ir vyrų.

Neapmokamas darbas

Darbas, kuriuo gaminamos prekės ir teikiamos paslaugos, bet kuris neatneša tiesioginio atlygio ar kitokios formos užmokesčio, pavyzdžiui, namų ruošos ir priežiūros darbas.

Patriarchatas

Siaurąja prasme patriarchatas reiškia sistemą, kurioje namų ūkio galva yra vyras, turintis absoliučią teisinę ir ekonominę galią nuo jo priklausomų šeimos narių moterų ir vyrų atžvilgiu. Plačiąja prasme patriarchatas reiškia vyrų dominavimo moterų ir vaikų atžvilgiu šeimoje raišką ir institucionalizavimą, taip pat vyrų dominavimo moterų atžvilgiu aprėpties išplėtimą iki visos visuomenės.

Priežiūros darbas

Darbas tenkinant vieno ar daugiau žmonių fizinius, psichologinius, emocinius ir vystymosi poreikius.

Rūpestingas vyriškumas

Priešingas hegemoniniam vyriškumui; apibūdina vyrus, kurie prisiima globojančiųjų vaidmenis (kaip aktyviai dalyvaujantys tėvai), o ne aprūpinančiųjų vaidmenis (kaip maitintojai).

Seksualinis smurtas

Bet koks be sutikimo atliekamas seksualinio pobūdžio veiksmas ar mėginimas jį atlikti su kitu asmeniu be jos ar jo laisvai išreikšto sutikimo, nepriklausomai nuo kaltininko ir aukos santykių pobūdžio, bet kokioje aplinkoje, įskaitant, bet neapsiribojant namais ir darbu.

Smurtas lyties pagrindu

Prieš asmenį nukreiptas smurtas dėl to asmens lyties, lytinės tapatybės ar lyties raiškos arba darantis neproporcingą poveikį tam tikros lyties asmenims.

Vaiko priežiūra

Viešų, privačių, individualių ar kolektyvinių paslaugų teikimas siekiant patenkinti tėvų ir vaikų poreikius.

Vyriškumai

Įvairios sampratos, ką reiškia būti vyru, įskaitant elgesio modelius, susijusius su vyrų vieta tam tikruose lyčių vaidmenyse ir santykiuose.

Prie mokymosi turinio kūrimo geranoriškai prisidėjo Virginija Aleksejūnė, Erika Bernacchi, Antonio Raimondo di Grigoli, Mojca Frelih, Majda Hrženjak, Živa Humer, Margarita Jankauskaitė, Tatjana Kmetova, Roza Dimova, Monika Orechova, Greta Kraujalytė, Gesine Pfautsch, Nikolas Becker, Daniel Holtermann, Raffaella Pregliasco, Elli Scambor, Veronika Suppan ir Lisa Wagner. Daugiau apie partnerių organizacijas.