Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Следвайте ни
a

Въведение в контекста

  /    /  Въведение в контекста

Добре дошли

Уважаеми учители и възпитатели , тъй като фокусът на проекта е грижата в ранното детство , е важно да имаме предвид как децата полагат грижи.
Дейности, които разбираме като участие на децата в полагането на грижи?

Прибиране на играчките.

Помощ при приготвяне и сервиране/от сервиране на храната.

Градинарство, грижа за растенията

Грижа за домашни любимци

Помощ за приобщаване на новите или по-срамежливи деца.

Успокояване на приятел

Подкрепа при разрешаване на спорове по ненасилствен начин

Взаимопомощ на децата в ежедневните дейности – обличане, събличане, връзване на обувки, игра и учене и др.

Умения за изслушване и вземане предвид мненията и на другите деца

anna-kolosyuk-4R6pg0Iq5IU-unsplash
Проучването, осъществено в хода на проекта показа, че децата и специално момчетата, полагат много грижи в ежедневието си. Материалите, които ви предлагаме, задълбочават разбирането за това как полагането на грижи се отразява на децата и как възпитатели и учители мога по-нататък да укрепват разбирането  на децата за стойността на грижите.
alicia-jones-13Nt3KvEQ3w-unsplash

В проекта ECAROM ние разбираме грижата в широк смисъл:

  • В индивидуален аспект: грижа за самите нас – за личното ни здраве и благосъстояние.
  • Семейство и социални мрежи: работа, която е нужна, за да се осигури ежедневното физическо, емоционално и социално благосъстояние на членовете на семейството (също грижа за приятели, съседи, роднини и други близки хора) и в частност за зависими членове (деца, възрастни, болни хора и хора с увреждания), включително поддържане на домакинството (почистване, пазаруване, готвене).
  • В професионален аспект: професиите в областта на образованието, здравеопазването, социалната работа (учители в предучилищното и началното училищно образование, медицински сестри и специалисти, социални работници, асистенти в домове за възрастни хора).
  • Социален аспект: грижа за общността и обществото като цяло (доброволна работа; социални движения; емпатия и солидарност към маргинализирани и изключвани групи хора).
  • Равенство: мъже, които се грижат за равенството на половете в ежедневния си живот.
  • Екологичен аспект: грижа за природата и за планетата.
  • Поведенчески аспект: отхвърляне на насилието и привилегиите по пол.

Чувствителна към пола педагогика

Чувствителната към пола педагогика е педагогически подход, който насърчава разнообразните интереси, компетенции и поведение, без ограничения, свързани с пола, облекчаване на очакванията, свързани с пола, и намеса в и намаляване на дискриминацията и насилието.

Можете да научите повече за чувствителната към пола педагогика и  инструментите за саморефлексия в Наръчника.

Можете да продължите, като изберете друг раздел.