Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Kontekst

Dobrodošli

Dragi učitelji, učiteljice, vzgojiteljice in vzgojitelji, ker se projekt osredotoča na vzgojo otrok, izpostavljamo različne skrbstvene dejavnosti, v katere so vključeni otroci:
Različne skrbstvene dejavnosti, v katere so vključeni otroci

Pospravljanje igrač

Priprava in pospravljanje po obrokih

Vrtnarjenje

Skrb za živali

Tolažba prijateljevic

Podpora pri nenasilnem reševanju sporov

Upoštevanje mnenj drugih in ne le svojega

anna-kolosyuk-4R6pg0Iq5IU-unsplash
ECaRoM gradiva kažejo, da že majhni otroci in zlasti dečki skrbijo v svojem vsakdanjem življenju. Poleg tega gradiva ponujajo priložnost za ozaveščanje o tem, kako prisotne so skrbstvene dejavnosti v vsakdanjih interakcijah in dejavnostih otrok ter kako lahko vzgojitelji_ce dodatno okrepijo otrokovo razumevanje o vrednosti skrbstvenih dejavnosti.
alicia-jones-13Nt3KvEQ3w-unsplash

V projektu ECaRoM skrb razumemo v širšem pomenu besede, ki vključuje: – Individualni vidik: skrb zase, za osebno zdravje in dobro počutje. – Vidik družinskih in socialnih mrež: delo, ki je potrebno za zagotavljanje vsakdanjega fizičnega, socialnega in čustvenega blagostanja družinskih članov in članic ter drugih bližnjih; skrb za osebe, ki potrebujejo pomoč (otroci, starejši, bolni, ljudje s posebnimi potrebami), vključno z gospodinjskim delom (npr. čiščenje, nakupovanje, kuhanje). – Poklicni vidik: poklici na področju izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva (učitelji_ce v vrtcih in osnovnih šolah, medicinske sestre in tehniki, negovalke_ci, socialni_e delavci_ke). [1] – Družbeni vidik: skrb za skupnost in družbo nasploh (npr. prostovoljno delo; – Vidik enakosti: vsi spoli si prizadevajo za enakost. – Odnosni vidik: zavračanje hierarhičnih, dominantnih in privilegiranih odnosov med ljudmi ter zavračanje nasilja. – Ekološki vidik: skrb za naravo in planet, na katerem živimo. [1] Poklici na področju oskrbe vključujejo poklice na področju izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva. Ta opredelitev je enaka kategoriji poklicev EHW (Education, Health, Welfare) Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE 2017). Za poklice na področju sociale, izobraževanja in zdravstvene nege je pomembno poudariti, da gre predvsem za skrb za ljudi.

Pedagogika, občutljiva na spol

Pedagogika, občutljiva na spol, je pedagoški pristop, ki spodbuja različne interese, kompetence in vedenje brez omejitev na podlagi spola in ki blaži pričakovanja o spolih ter stremi k zmanjševanju diskriminacije in nasilja.

Več o pedagogiki, občutljivi na spol, in orodjih za samorefleksijo si lahko ogledate v Priročniku.

Nadaljujte z ogledom razdelkov spletne platforme: