Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Darbas su tėvais

  /  Darbas su tėvais

Sveiki atvykę

Šiame skyriuje pateikiame keletą pagrindinių idėjų, kaip pedagogai ir tėvai gali dirbti kartu, siekdami supažindinti vaikus, nepriklausomai nuo lyties, su rūpinimosi tema. Esame tikri, kad visiems ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose dirbantiems pedagogams bus naudinga sužinoti, kaip įtraukti tėvus sprendžiant lyčių stereotipų įveikos klausimus siekiant teisingesnio globos darbų paskirstymo.

Pagrindiniai veiksniai, padedantys gerinti bendradarbiavimą ir plėtoti gerą partnerystę su tėvais:

1. Gerai suplanuokite darbą su tėvais

Lyčių lygybės ir įvairovės klausimams, kaip ir visiems kitiems klausimams ir veiklai reikia laiko pasiruošti. Pavyzdžiui, laiko pranešti apie tikslus, kurių norite pasiekti, temas, kurias norite nagrinėti, problemas, kurias norite spręsti; laiko parengti vieningą įstaigos (darželio, mokyklos) poziciją lyčių ir įvairovės klausimais; laiko reguliariai informuoti tėvus. Parengiamajam darbui atlikti jums reikės gero PLANO.

2. Kasdien palaikykite gyvą ryšį su tėvais

Kalbant apie visus ugdymo įstaigos gyvenimo klausimus  svarbu reguliariai ir ramiai bendrauti su tėvais. Išbandę ECaRoM medžiagą su vaikais, pastebėjome, kad visi vaikai mielai priima su rūpinimusi susijusią temą. Ši veikla yra didelė jų kasdienio gyvenimo dalis, todėl vaikams lengva susieti ir apmąstyti šią patirtį. Vis dėlto pedagogams vis dar tenka paaiškinti tėvams, kodėl ankstyvojo ugdymo įstaigose ir pradinėje mokykloje turėtų būti skatinami rūpinimosi įgūdžiai ir kodėl svarbu į veiklą, pamokas vienodai įtraukti visus vaikus (berniukus* ir mergaites*).

3. Įtraukite tėvus į sprendimų priėmimo procesą

Tėvų įtraukimas į atviras diskusijas ir sprendimų, susijusių su ugdymo įstaigos gyvenimu, priėmimą visada veiksmingesnis, nei tik kvietimas į renginius ar bendravimas įvykus incidentams.

Happy parents and little girls with air balloons. Birthday, daughter, mom flat vector illustration. Celebration and holiday concept for banner, website design or landing web page

Planą sudaro trys pagrindiniai elementai:

Planas padės jums ir palengvins bendravimo su tėvais procesą. Rekomenduojame planą rengti ir atnaujinti kasmet, kad atitiktų aktualius poreikius ir reikalavimus.

 1. Parenkite ir apibrėžkite pagrindinį darbo su tėvais tikslą rūpestingo vyriškumo ir rūpinimosi veiklų tema.
 1. Surinkite ir parinkite užduotis darbuotojams, veiklos su vaikais ir tėvais tipus.
 1. Parenkite užduočių įgyvendinimo tvarkaraštį.

Pažvelkite į keletą paprastų veiksmų, kuriuos galite prisiminti, kai netikėtai iškyla konfliktinė situacija:

h3-slide-1-img-3.png
 1. Sukurkite ramią diskusijų situaciją.
 1. Parodykite empatiją.
 1. Pasistenkite suprasti tėvų susirūpinimą ir baimes.
 1. Pokalbyje išreikškite aiškią poziciją, nukreiptą prieš atskirtį, nuvertinimą ir diskriminaciją.
 1. Diskutuokite tik pedagoginiu-profesiniu lygmeniu.
 1. Jei reikia, remkitės įstaigos pedagogine koncepcija.
 1. Pabrėžkite bendrus tėvų ir įstaigos interesus.

Jūsų dėmesiui keletas kitų patarimų, kuriuos projekto partneriai surinko vesdami mokymus mokytojams arba testuodami medžiagą:

Vokietija: siekiant sušvelninti lyčių normas keisti ilgalaikes praktikas

Projekto ataskaitos įkvėpta vaikų ugdymo įstaigos direktorė per mokymus pasakojo, kad jos įstaigoje yra gimtadienio dėžutė, iš kurios vaikai gimtadienio proga gali išsirinkti vieną daiktą. Iniciatyvos pradžioje buvo dvi dėžutės – viena, skirta mergaitėms, su daugybe rožinių žaislų, įskaitant burtų lazdelę, o kita – berniukams, kurioje buvo, pavyzdžiui, veiksmo figūrėlės. Kai berniukas pareikalavo stebuklingos lazdelės, nesančios berniukų dėžutėje, buvo nutarta palikti vieną bendrą dėžutę. Tai – geras pavyzdys, kaip nedidelis aplinkos pakeitimas sušvelnindamas lyčių normas suteikia vaikams daugiau laisvės vystytis individualiai. Tėvų vakarai suteikia puikią progą užmegzti ryšį su tėvais ir inicijuoti pokalbį berniukų ir rūpinimosi bei rūpestingo vyriškumo temomis. Į juos tėvus galima pakviesti laišku arba žinute, pageidautina atitinkamos šeimos kalba. Per susitikimus galima, pavyzdžiui, parodyti ECaRoM medžiagą arba tiesiog pakalbėti šiomis temomis. Taip galima išgirsti ir tėvų nuomonę, pasiūlymus, o galbūt atliepti ir jų baimes.

Austrija: Tėvų pasipriešinimo įveika

Jei tėvai neigiamai reaguoja arba priešinasi lyčių lygybės nuostatoms ir jų įgyvendinimui darbe su vaikais, pedagogams, dirbantiems su tėvais, gali būti naudingi šie punktai:

 • Užduokite klausimus: Kreipkitės į tėvus asmeniškai. Kur tėvai mato konkrečias problemas? Ar tėvai žino apie tikslus ir teigiamą lyčių klausimų sprendimo poveikį? Užduodami klausimus galite užmegzti ryšį ir paskatinti įdomų pokalbį.
 • Aktyviai klausykitės: Parodykite nuoširdų smalsumą dėl tėvų kritikos ir susirūpinimo. Tuo būdu galėsite iš karto atsakyti į klausimus ir išspręsti kilusį nesusipratimą, arba suprasti, kurie tėvai nori su jumis bendrauti, o kurie – likti nepasiekiami.
 • Išlikite konstruktyvūs: Jūs esate pedagoginio darbo su vaikais ekspertė(-as). Išlaikykite aiškų, nuoseklų požiūrį ir būkite įsitikinę, kad jūsų pedagoginis darbas su vaikais atspindi lyčių lygybės principus. Stenkitės vengti apibendrinimų, atkreipkite į juos dėmesį, konkretizuokite aptarkite su kolega.
 • Nepamirškite humoro: Išlikite ramūs ir draugiški. Negalite ir neprivalote įtikinti visų tėvų. Naudokite savo išteklius ten, kur manote esant verta!
 • Sudarykite sąjungas: Įtraukite kolegas ir vadovaujantį vaidmenį situacijose (pavyzdžiui, pokalbiuose su tėvais ir pan.) atliekančius žmones. Taip pat galite paskatinti tėvų, grupių ir (arba) institucijų tinklų kūrimą.
 • Išlaikykite ramybę: neprivalote reaguoti į visus ir į viską. Pateikite savo požiūrį, bet nepamirškite, kad kartais svarbu ne tai, ką sakote, o kaip sakote. Sulėtinkite tempą ir neskubėkite reaguoti, net jei jūsų pašnekovas pradės karščiuotis.
 • Argumentuokite: paaiškinkite, kodėl jau ankstyvajame ugdyme svarbi lyčių lygybę atspindinti pedagogika ir lyčių klausimų nagrinėjimas su vaikais. Nevenkite sukelti tėvų susierzinimo. Kelkite klausimą, kokią prasmę tėvai sieja su žodžiu „normalus“ ir kodėl.
 • Tęskite: Žinokite, kaip svarbu dirbti su vaikais lyčių lygybės klausimu. Kiekviena konfrontacija – tai pokyčių sėkla.
 • Pasirūpinkite savimi: Tėvų kritika ir pasipriešinimas nėra nukreipti prieš jus asmeniškai. Jis atspindi visuomenės problemą. Nepaisant to, susidūrimas su ja, o ypač su pasipriešinimu, gali būti varginantis, atimanti daug energijos. Nepamirškite savęs. Apie rūpesčius ir problemas pasikalbėkite su draugais, kolegomis ir nebūkite sau per griežti. Leiskite sau daryti pertraukas ir klysti.
Slovėnija: abiejų tėvų įtraukimas į darželio gyvenimą
 • Kai vaikai serga, pakaitomis skambinkite motinai ir tėvui (pvz., jei vaikas karščiuoja, paprastai pirmiausia skambinama mamai, kad atvažiuotų pasiimti vaiką namo).
 • Gimtadienio šventėse darželyje tėvai linkę atnešti lėkštes, suskirstytas pagal lytį (pvz., X lėkščių su automobiliais berniukams*, X lėkščių su „Hello Kitty“ mergaitėms*). Padėtį galima būtų patobulinti ir kitą kartą leisti vaikams burtų keliu išsitraukti lėkštę, arba tiesiog apsikeisti tarpusavyje.
Italija: Specialūs mokymai tėvams

Tėvų mokymas lyčių lygybės ugdymo klausimais gali būti naudingas, padedant suprasti ugdymo įstaigos pedagogines vertybes, kad vaikai iš tėvų ir pedagogų negautų prieštaraujančių žinučių lyčių klausimais.

Galite tęsti pasirinkę kitą skyrių.