Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Partneriai

  /  Partneriai
kurie yra

PARTNERIAI

Bulgarijoje

Center of Women’s Studies and Policies Bulgarijoje turi daugiau nei dešimties metų patirtį atliekant įvairias apklausas ir mokslinius tyrimus lyčių lygybės srityje, tiria moterų teisių užtikrinimo ir smurto prieš moteris apsaugos ir prevencijos politikos klausimus, analizuoja darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo problematiką. Šiuos tyrimus Centras naudoja rengiant rekomendacijas ir pasiūlymus politikos formuotojams ir vykdytojams, siekiant veiksmingų sprendimų įstatymų leidyboje ir jų praktiniame įgyvendinime.

Koordinatoriai:

Vokietija

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V yra ne pelno siekianti, nevyriausybinė organizacija teikianti konsultavimo, švietimo ir socialinių tyrimų paslaugas. Ši organizacija įkurta 1990 Vokietijoje. Pagrindiniai jos tikslai yra skatinti lyčių lygybę, išplečiant vyriškumo sampratą, mažinant galios santykius tarp moterų ir vyrų ir užkertant kelią smurtui lyties pagrindu.

Šių tikslų siekiama įgyvendinti dirbant su jaunimu, vykdant suaugusiųjų švietimą ir mokslinius tyrimus. Dissens veikia nacionaliniu ir Europos lygmenimis, dalyvauja ir/ar koordinuoja Europos projektus. Dissens yra atlikę keletą Vokietijos berniukų dienos veiklos vertinimų.

Italija

Instituto degli Innocenti  Italijoje vykdo tyrimus, analizes ir mokymus bei renka dokumentus susijusius su vaikų ir paauglių teisėmis, smurto prieš vaikus prevencijos ir socialinės įtraukties klausimais.

Austrijoje

Verein für Männer und Geschlechterthemen Steiermark Austrijoje pastaruosius dvidešimt metų sėkmingai teikia švietimo, tinklaveikos ir kitas švietėjiškas darbo su berniukais/vaikinais paslaugas, keičiant lyčių stereotipus ir hegemoninio vyriškumo sampratas.

Lietuvoje

Lygių galimybių plėtros centras jau daugiau nei penkiolika metų veikia siekdamas skatinti ir stiprinti lyčių lygybę Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, skatindamas informuotumą, keičiant stereotipus apie vyrus ir moteris, taip pat rengiant profesinius mokymus.

Slovenijа

The Peace Institute Slovėnijoje jau dvidešimt penkerius metus plėtoja tarp-disciplininius mokslinius tyrimus, švietimo ir advokatavimo veiklas siekiant stabdyti bet kokią diskriminaciją, kuri stiprina asmenų ir grupių dėl tam tikros tapatybės požymių pažeidžiamumą. Lytis ir lyčių lygybė yra viena pagrindinių jų veiklos sričių

Co-financed by:

In Austria:

In Germany: