Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Mokymo programa ir vadovas

  /  Mokymo programa ir vadovas
craft-stationery-white-light-bulb-white-surface

Designed by: freepik.com

Mokytojams skirta mokymų programa apibendrins vertingiausias projekto partnerių programų dalis, išvadas ir patirtis. Joje bus pateiktas trumpas teorinis įvadas ir mokymo metodai darbui su ankstyvojo ir pradinio ugdymo pedagogais.    

Bus parengtas ir lyčių aspektus darbe su vaikais padėsiantis integruoti vadovas mokytojams, ankstyvojo ugdymo pedagogams ir pedagogikos studentams. Jis atlieps praktinius pedagogų poreikius pateikiant lyčių lygybės nuostatomis grįstą medžiagą, įvairių sąvokų (pvz., rūpestingo vyriškumo) apibrėžimus ir konkrečius metodus, kurie skatins supratimą apie vyrų ir rūpinimosi sąsajas (įskaitant lyčiai netipiškas profesijas), taip gerindamas kasdienių praktikų, siekiančių į vaiką orientuoto ir lyčių lygybės nuostatomis grįsto ugdymo kokybę.    

Jei norite gauti daugiau informacijos, reguliariai tikrinkite mūsų svetainę.