Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Studijos

finalstudies

Visose šalyse partnerėse atlikti nacionaliniai tyrimai, kuriais siekta sužinoti ugdytojų, dirbančių ankstyvojo ugdymo įstaigose ir (arba) pradinėse mokyklose, poreikius, susijusius su lyčių lygybės ugdymu. Ypatingas dėmesys skirtas vyriškumui ir rūpestingumui.

Nacionaliniai tyrimai apima esamas veiklos praktikas, priemones ir medžiagą, skirtą darbui su vaikais. Tyrimo metu atlikta ugdymo programų ir metodinių dokumentų, skirtų mokytojams, analizė bei, apžvelgtos gerosios praktikos. Vykdant tyrimą suorganizuotos diskusijų grupės ir individualūs interviu su mokytojais, ekspertais ir ugdymo įstaigų vadovais, ugdytojų taip pat prašyta užpildyti savirefleksijos klausimyną.
Partneriai kartu parengė lyginamąją poreikių vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiama ikimokyklinio ugdymo ir (arba) pradinių mokyklų ugdymo programų apžvalga. Ataskaitoje taip pat pristatomi naujausi moksliniai tyrimai, gerosios praktikos pavyzdžiai bei analizuojami visų partnerių šalių mokytojų faktiniai ir praktiniai poreikiai, susiję su lyčiai jautriu ankstyvuoju ugdymu ir vyriškumo bei rūpestingumo sankirtomis.