Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Študije

  /  Študije
finalstudies

V partnerskih državah smo naredili nacionalne študije, v katerih smo identificirali izobraževalne potrebe pedagoškega osebja v predšolski vzgoji in/ali v osnovnošolskem izobraževanju, kako naslavljati  teme skrbstvenega dela in moškosti na način, ki bi prispeval k zmanjševanju spolnih stereotipov

Z analizo uradnih kurikulumov, nacionalnih projektov in raziskav ter z individualnimi in skupinskimi intervjuji s strokovnjaki_njami in pedagoškim osebjem smo raziskali obstoječe in razvili nove pedagoške pristope, strategije in gradiva na tem področju.

Poleg nacionalnih poročil smo oblikovali tudi primerjalno raziskovalno poročilo o ugotovljenih potrebah, ki vključuje pregled učnih načrtov predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, rezultate aktualnih raziskav, primere dobre prakse ter analizo praktičnih potreb pedagoškega osebja v šestih državah Evropske Unije.