Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Učni načrt in prirocnik

  /  Učni načrt in prirocnik
craft-stationery-white-light-bulb-white-surface

Designed by: freepik.com

V Učnem načrtu za izobraževanje pedagoškega osebja povzemamo najbolj pomembne prispevke in izkušnje partnerjev, ki smo jih pridobili v razvoju in izvedbi nacionalnih usposabljanj. Prinaša kratke teoretske prispevke in praktične metode za dodatno usposabljanje pedagoškega osebja v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju.    

Priročnik za pedagoško osebje in študente_ke predšolske vzgoje in pedagogike bo vseboval vsebine in metode za spolno občutljivo pedagoško delo na temah skrbstvenega dela in skrbnosti v različnih družbenih kontekstih kot so skrb zase, medosebna skrb, družina, starševstvo, skrbstveni poklici, skrb za naravo, družbena solidarnost, skrb za marginalizirane družbene skupine ipd.  

Informacije bodo sproti dostopne na spletni strani.