Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Partnerji

  /  Partnerji
kdo so

PARTNERJI

Bolgarija

Center of Women’s Studies and Policies  več kot deset let izvaja raziskave na področju enakosti spolov, pravic žensk, nasilja nad ženskami, usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter enakosti spolov v skrbstvenem delu. Raziskovalno delo organizacije je podlaga za oblikovanje priporočil za oblikovalce politik in zakonodajnih pobud tako na nacionalni kot na mednarodni ravni.

Koordinator

Nemčija

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1990, ki izvaja svetovalne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Glavni cilji organizacije so spodbujanje enakosti spolov s tematiziranjem netradicionalnih konstrukcij moškosti (npr. moških v skrbstvenem delu), zmanjševanjem spolnih hierarhij in preprečevanjem nasilja na podlagi spola. Dissens deluje na nacionalni in evropski ravni na področju mladinskih storitev, izobraževanja odraslih in raziskovalnega dela. Med drugim, Dissens deluje kot evalvator Dneva za fante, ki ga vsako leto izvajajo v Nemčiji. Organizacija je aktivno vpeta v evropske projekte in mreže, nekatere tudi koordinira.

Italija

Instituto degli Innocenti  izvaja dokumentacijske, raziskovalne in izobraževalne dejavnosti na področju otrok, mladostnikov in mladostnic ter družin s posebnim poudarkom na preprečevanju zlorabe otrok in njihovem socialnem vključevanju.

Avstrija

Verein für Männer und Geschlechterthemen Steiermark 20 let opravlja storitve, povezane s spolno občutljivim svetovalnim delom za fante in moške kot so  mreženje, izobraževanje in usposabljanje. Med drugim je inštitut  evalvator avstrijskega dneva za fante.

Litva

Center for Equality Advancement si že več kot deset let prizadeva za spodbujanje in krepitev enakosti spolov v Litvi in na mednarodni ravni z ozaveščanjem, spreminjanjem stereotipov o moških in ženskah ter strokovnimi usposabljanji.

Slovenija

Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije – je neodvisni in neprofitni raziskovalni zavod, ki razvija raziskovalno, izobraževalno in ozaveščevalno dejavnost na področjih družboslovja in humanistike na petih tematskih poljih: politika, človekove pravice in manjšine, mediji, spol in kulturne politike. Je zagovornik ranljivih skupin in si skupaj z njimi prizadeva za odpravo diskriminacije.

Co-financed by:

In Austria:

In Germany: