Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Следвайте ни
a

Проучвания

  /  Проучвания
finalstudies

Във всички държави партньори се проведоха национални проучвания, за да се идентифицират образователните потребности на педагогическия персонал и учителите в предучилищното и/или в началното училищно образование по отношение на чувствителността им към признака „пол“, със специален акцент върху ролята на мъжете при полагането на грижи.

Проведохме и проучвания относно практиките, инструментите и материалите за работа по темата с деца. Това бе постигнато чрез проучване на официалните учебни програми, на съществуващите проекти и дейности, чрез интервюта и фокус групи с учители, експерти и училищни власти, както и чрез разпространение на въпросник (контролен списък за саморефлексия) на учителите.

Разработихме  сравнителен доклад за оценка на потребностите. Той  включва преглед на учебните програми в предучилищното и/или началното училищно образование, обзор на научните изследвания, подбор на добри практики и анализ на действителните и практическите нужди на учителите във всички партньорски страни, свързани с образованието в ранна детска възраст, чувствително към признака „пол“ и към мястото и ролята на мъже при полагането на грижи.