Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Следвайте ни
a

Партньори

  /  Партньори
КОИ СА

ПАРТНЬОРИТЕ

Координарорът

Германия

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V  е нестопанска неправителствена организация, която предоставя консултантски и образователни услуги и услуги в областта на социалните изследвания. Основните цели на организацията, създадена през 1990 г. в Германия, са подпомагане равенството на половете чрез насърчаване на нетрадиционни социални конструкти на мъжествеността (напр. обгрижващата мъжественост), ограничаване на йерархичното конструиране на половете и превенция на насилието на основата на пола. Тези цели се осъществяват чрез дейности в сферата на услуги за младите хора, в образованието и обучението на възрастни и в научната работа на членовете на организацията. Dissens работи на национално и на европейско ниво и участва в и/или координира европейски проекти и мрежи. Dissens е осъществил няколко оценки на проведените дейности в рамките на Деня на момчетата (Boys’ day) в Германия.

Партньорите


България

Центърът за изследвания и политики за жените  в България има над десетгодишен опит в провеждането на проучвания и изследвания  в сферата на равнопоставеността на половете, правата на жените и насилието над жени, съвместяването на професионалния и личния живот и разпределението на грижите в семейството. Тази дейност има за резултат предложения и препоръки по прилаганите политики и промяна на законодателството на национално, както и на международно ниво.


Австрия

Verein für Männer und Geschlechterthemen Steiermark  в Австрия успешно предоставя през последните 20 години специфични услуги, насочени към половете, за създаване на мрежи, за образование и обучение, като например работа с момчета върху начина, по който те разсъждават по въпроси, свързани с пола. Институтът реализира и през последните няколко години прави оценка на дейностите при провеждането на Деня на момчетата (Boys’ day) в Австрия.

 


Италия

Center for Equality Advancement  работи повече от десет години за насърчаването и укрепването на равнопоставеността на половете и провеждането на професионални обучения в Литва, както и на международно ниво, за повишаване на осведомеността и за промяна на стереотипите за жените и мъжете.


Словения

The Peace Institute в Словения извършва през последните 30 години интердисциплинарни изследвания, образователни и други подкрепящи дейности като застъпник на уязвими групи и работи заедно с тях срещу дискриминацията. Един от основните приоритети за работа е социалният пол и равенството на половете.


Литва

Center for Equality Advancement  работи повече от десет години за насърчаването и укрепването на равнопоставеността на половете и провеждането на професионални обучения в Литва, както и на международно ниво, за повишаване на осведомеността и за промяна на стереотипите за жените и мъжете.