Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Delo s starši

  /  Delo s starši

Dobrodošli

V tem poglavju predstavljamo nekaj osnovnih zamisli o tem, kako lahko vzgojitelji_ce in starši sodelujejo pri temi o skrbi za vse otroke – ne glede na spol. Prepričani smo, da bodo predlogi o vključevanju in sodelovanju s starši koristni za vse pedagoge_inje, ki delajo v predšolski vzgoji in izobraževanju ter v osnovnih šolah. Zlasti pri premagovanju spolnih stereotipov kot podlage za delo o vprašanjih pravične porazdelitve skrbstvenega dela.

Ključni dejavniki za izboljšanje sodelovanja in razvoj dobrega partnerstva s starši:

1. Dobro načrtujte svoje delo s starši.

Vprašanja enakosti spolov in raznolikosti ter vsa druga vprašanja in dejavnosti potrebujejo čas za pripravo. Na primer: čas, da sporočite cilje, ki jih želite doseči, teme, s katerimi se želite ukvarjati, probleme, ki jih želite obravnavati; čas, da kot vrtec/šola pripravite enotno stališče do vprašanj spola in raznolikosti; čas, da redno sporočate staršem. Za dokončanje pripravljalnega dela boste potrebovali dober NAČRT.

2. Vsakodnevno komunicirajte s starši.

Pri vseh temah iz vrtčevskega oz. šolskega življenja je zelo pomembno, da redno in umirjeno komunicirate s starši. Med preizkušanjem gradiva ECaRoM smo ugotovili, da so otroci zelo dovzetni za teme, povezane s skrbjo in skrbstvenimi dejavnostmi. Skrbstvene dejavnosti predstavljajo velik del njihovega vsakdanjega življenja, zato se jim ni težko povezati z lastnimi življenjskimi izkušnjami in o njih razmišljati. Vseeno pa morajo vzgojitelji_ce včasih staršem pojasniti, zakaj je treba v vrtcih in osnovnih šolah spodbujati skrbstvene vidike in zakaj je pomembno, da so v dejavnosti in pouk enakovredno vključeni vsi otroci (dečki in deklice).

3. Vključevanje staršev v proces odločanja

Vključevanje staršev v razprave in odločanje o življenju v šoli/vrtcu je vedno bolj učinkovito, kot če jih vključite le kot občinstvo pri dogodkih v šoli/vrtcu ali z njimi komunicirate le v primeru incidentov.

Happy parents and little girls with air balloons. Birthday, daughter, mom flat vector illustration. Celebration and holiday concept for banner, website design or landing web page

Načrt vsebuje tri glavne elemente:

Načrt vas bo vodil in vam olajšal komunikacijo s starši. Priporočamo, da načrt pripravite in posodabljate vsako leto ter ga tako prilagodite trenutnim potrebam in zahtevam.

 1. Izdelajte in opredelite glavni namen dela s starši na temo skrbnih moškosti in skrbstvenih dejavnosti.
 1. Zberite in izberite naloge za osebje in vrste dejavnosti z otroki in s starši.
 1. Pripravite časovni okvir za izvajanje nalog.

Tu je nekaj preprostih korakov v primerih, ko pride do nepričakovane konfliktne situacije:

h3-slide-1-img-3.png
 1. Poskrbite za mirno razpravo.
 1. Pokažite empatijo.
 1. Poskušajte razumeti skrbi in strahove staršev.
 1. V pogovoru zavzemite jasno stališče proti izključevanju, razvrednotenju in diskriminaciji.
 1. Argumentirajte samo na pedagoško-strokovni ravni.
 1. Po potrebi se sklicujte na pedagoški koncept otroškega varstva.
 1. Poudarite skupni interes staršev in vrtca.

Oglejte si tudi naše Nasvete in predloge - zlasti del, ki se nanaša na delo s starši.

Nemčija: Spreminjanje dolgotrajnih praks za ublažitev spolnih norm

Na usposabljanju je ravnateljica vrtca, ki jo je navdihnilo projektno poročilo, povedala, da je v njenem vrtcu t.i. rojstnodnevna škatla, iz katere lahko otroci za svoj rojstni dan izberejo eno stvar. Ko so s tem začeli, sta bili dve škatli, ena za deklice, v kateri je bilo veliko rožnatih igrač, med drugim čarobna palica, ipd., in ena škatla za dečke, v kateri so bile, npr. akcijske figurice. Ko je eden od dečkov izrecno zaprosil za čarobno palico, ki je ni bilo mogoče najti v “škatli za dečke”, so se odločili za eno škatlo. To je dober primer, kako lahko majhna sprememba v vrtcu otrokom omogoči več svobode za individualni razvoj z omilitvijo spolnih norm. Večeri za starše so dober način za navezovanje stikov in sodelovanje v izmenjavi mnenj na temo dečkov in skrbi ter skrbnih moškosti. Starše lahko na tovrstne dogodke povabite na prijazen način. Na večerih lahko, na primer, predstavite gradiva ECaRoM ali se preprosto pogovarjate o tej temi. Na ta način je možno nasloviti in vključiti mnenja, predloge in morda tudi strahove staršev.  

Avstrija: Premagovanje odpora staršev

Če se pri izvajanju in obravnavi enakosti spolov pri vzgojnem delu z otroki pojavijo negativni odzivi ali odpor staršev, so lahko naslednje točke v podporo pedagogom_injam, ki delajo s starši: Postavljajte vprašanja: Starše nagovorite osebno. Kje starši vidijo konkretne težave? Ali starši poznajo cilje in pozitivne učinke obravnavanja vprašanj spolov? S postavljanjem vprašanj lahko vzpostavite povezavo in sprožite zanimiv pogovor. Aktivno poslušajte: Pokažite pristno radovednost glede kritik in bojazni staršev. Bodisi lahko že zdaj odgovorite na vprašanja in odpravite nesporazume ali neresnice, bodisi boste lahko razbrali, kateri starši so sploh pripravljeni sodelovati v izmenjavi in pogovoru z vami. Bodite konstruktivni: Vi ste strokovnjak_inja za pedagoško delo z otroki. Ohranite jasen in trden odnos ter bodite prepričani o svojem pedagoškem delu z otroki. Poskušajte se izogibati posploševanjem ter konkretizirajte. Ne pozabite na humor: Ostanite mirni in prijazni. Ne morete in ne morate prepričati vseh staršev. Svoje vire uporabite tam, kjer menite, da je to smiselno! Gradite zavezništva: V tovrstne situacije vključite sodelavce_ke, pogovarjajte se s starši, predhodno spremljaje izmenjave staršev itd.. Prav tako lahko spodbudite povezovanje med starši, skupinami ali/in institucijami. Ohranite mirnost: Ni se vam treba odzvati na vse in vsakogar. Imejte svoje stališče, vendar ne pozabite, da včasih ni pomembno, kaj poveste, temveč kako to poveste. Vzemite si čas za odziv. Argumentirajte: Razložite, zakaj sta pedagogika, občutljiva na spol, in preučevanje vprašanj spola pomembna že v zgodnji vzgoji in izobraževanju. Ne izogibajte se povzročanju razdraženosti med starši. Razmislite, kaj starši razumejo pod pojmom “normalno” in zakaj. Vztrajajte: Zavedajte se pomena dela z otroki na področju enakosti spolov. Vsako soočenje predstavlja seme za spremembe. Skrb za sebe: Kritika in odpor staršev nista usmerjena proti vam osebno, temveč odražata družbeni problem. Kljub temu je lahko ukvarjanje s tem vprašanjem in zlasti z odporom izčrpavajoče in jemlje energijo. Ne pozabite nase, o skrbeh in težavah se pogovorite s prijatelji_cami in sodelavci_kami ter ne bodite preveč strogi do sebe. Dovolite si odmore in dovolite si, da lahko naredite tudi napake.  

Slovenija: Vključevanje obeh staršev v življenje vrtca

Ko  otroci v vrtcu zbolijo, izmenično kličite mame in očete (npr. če ima otrok vročino, je v večini primerov praksa, da se najprej pokliče mamo, da pride po otroka in ga odpelje domov). Praznovanje rojstnega dne v vrtcu: starši vedno prinesejo krožnike, prtičke, kozarčke, ki so spolno opredeljeni oz. označeni (npr. X število krožnikov, kozarčkov, prtičkov z avtomobilčki za dečke, X število krožnikov s Hello Kitty za deklice). Izboljšava bi lahko bila, da bi naslednjič otroci žrebali, kateri krožnik bodo dobili, ali pa bi se morda izmenjali med deklicami in dečki.

Italija: Posebna usposabljanja za starše
 • Usposabljanje staršev o spolno občutljivi vzgoji je lahko koristno, da razumejo pedagoške vrednote predšolske vzgoje in izobraževanja ter da otroci od staršev in  predšolske vzgoje in izobraževanja ne dobijo nasprotujočih si sporočil o vprašanjih, povezanih s spolom.

Nadaljujte z ogledom razdelkov spletne platforme: