Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
a

Formazioni a livello nazionale

  /  Formazioni a livello nazionale

Националните обучения имат за цел да подобрят знанията и практическите умения на педагозите в областта на ранното детско образование. Те разглеждат ролята на ранното образование за преодоляване на половите стереотипи и са специално фокусирани върху стереотипите за мъжете, които упражняват професиите, свързани с полагането на грижи. Обученията предоставят на участниците методи, подобряват разбирането за потребностите и начините за промяна на организационната култура в образованието и предоставят контролен списък за саморефлексия по отношение на личната

За повече информация за датите и програмата на обученията в страната редовно следете нашата интернет страница на съответния език.

Designed by: rawpixel.com