Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us

DOBRODOŠLI

Projekt “Predšolska vzgoja in vloga moškosti” (ECaRoM) finančno podpira Evropska komisija v obdobju 24-ih mesecev od februarja 2021 do januarja 2023. Projekt izhaja iz pripoznanja, da je vzgojno izobraževalni sistem, zlasti tisti njegov del, ki se nanaša na najzgodnejše obdobje formiranja spolnih stereotipov, torej predšolska vzgoja, ključen po eni strani za reprodukcijo, po drugi strani pa tudi za zmanjševanje in preseganje spolnih stereotipov.

Aktivnosti projekta so:

✔ Raziskava obstoječih pedagoških praks in orodij za preseganje spolnih stereotipov o skrbstvenem delu ter analiza potreb pedagoškega osebja po spolno občutljivih didaktičnih pristopih in pripomočkih.

✔ Rahljanje tradicionalnih norm moškosti in razširjanje možnosti poklicnih izbir fantov tudi na feminizirane poklice na področju izobraževanja, zdravja in socialnega varstva z razvojem spolno občutljivih didaktičnih pripomočkov, gradiv in usposabljanj za pedagoško osebje.

✔ Naslavljanje spolnih stereotipov povezanih s feminiziranimi poklici in vsakdanjimi skrbstvenimi praksami ter moškostjo z izvedbo izobraževanj za vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih ter za srednješolske in visokošolske študente in študentke pedagoškega izobraževanja.

✔ Ustvarjanje individualnim potrebam prilagodljivih možnosti samoizobraževanja z oblikovanjem digitalne izobraževalne platforme za pedagoško osebje.

Ciljne skupine:
  • Otroci v predšolski vzgoji in osnovnih šolah.
  • Starši.
  • Pedagoško osebje v predšolski vzgoji in osnovnošolskem izobraževanju.
  • Oblikovalci_ke politik na področju izobraževanja, zaposlovanja in enakosti spolov.
  • Strokovna javnost.

Cilj projekta je nadaljevati delo, ki smo ga začeli v projektu Fantje v skrbstvenih poklicih (2017 – 2019), in raziskati pedagoške prakse uradnega in prikritega kurikuluma v predšolski vzgoji, ki vplivajo na oblikovanje spolnih stereotipov o skrbstvenem delu, ter razviti in razširiti spolno občutljive pedagoške pristope in pripomočke, ki pri otrocih v predšolski vzgoji, zlasti pri fantih, spodbujajo percepcijo skrbstvenega dela kot spolno nevtralnega in družbeno pomembnega področja

Več informacij o projektu Fantje v skrbstvenih poklicih:

 

Fantje v skrbstvenih