Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us

PRADŽIA

„Rūpintis vyriška: vyriškumo normų kaita ankstyvajame ugdyme“ (trumpinys anglų kalboje: ECaRoM) yra Europos Sąjungos finansuojamas projektas, kuris įgyvendinamas nuo 2021 m. vasario iki 2023 m. sausio mėn. Projektu diegiama rūpestingo vyriškumo samprata, siekiama kad vaikai, ypač berniukai, nuo mažens būtų mokomi rūpintis savimi, kitais ir aplinka. Taip pat nagrinėjama, kaip ankstyvojo ugdymo įstaigose ir pradinėse mokyklose kalbama apie profesijas, susijusias su rūpinimusi žmonėmis, ir kokią įtaką tai daro tolesniam vaikų mokymuisi ir (arba) profesijos pasirinkimui.

Projekto tikslai:

✔ Ankstyvojo ugdymo būklės analizė lyčių lygybės aspektu: interviu ir diskusijų grupių pokalbiai su ekspertais ir pedagogais, taip pat esamų mokslinių tyrimų, mokymo programų ir teisės aktų apžvalga;

✔ Kritiškas tradicinių vyriškumo sampratų permąstymas ir visų vaikų karjeros galimybių plėtra: mokomosios medžiagos ankstyvojo ugdymo pedagogams vertinimas ir rengimas;

✔ Dėmesio profesijoms, siejamomis su rūpinimusi, ir rūpestingo vyriškumo normų skatinimas: ankstyvojo ugdymo pedagogų ir studentų mokymai, kaip padėti vaikams įgyti rūpinimosi įgūdžių ir kompetencijų, kurių neriboja lūkesčiai, siejami su tradiciniais lyčių vaidmenimis;

✔ lanksčių mokymosi galimybių pedagogams, studentams ir kitiems ankstyvojo ugdymo specialistams plėtojimas: skaitmeninės savišvietos platformos sukūrimas.

Tikslinės grupės:
  • Vaikai, lankantys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir pradines mokyklas;
  • Jų tėvai;
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių mokyklų mokytojai;
  • Švietimo ir darbo rinkos politikos formuotojai;
  • Pedagogai ir kiti šios srities specialistai.

ECaRoM projektas tęsia darbą, pradėtą įgyvendinant projektą „Z kartos vaikinai renkasi profesijas socialinėje sferoje“ (2017-2019 m.). Jis buvo skirtas berniukams, jų tėvams, pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojams, profesijos konsultantams, ekspertams (jaunimo, socialiniams darbuotojams, pedagogams), kurie padeda berniukams renkantis stereotipiniu lyties požiūriu netipišką išsilavinimą ir profesiją. Dirbdami su šiuo projektu dažnai susidurdavome su lyčiai jautrios pedagogikos poreikiu ir rūpestingo vyriškumo suvokimo trūkumu ankstyvajame ugdyme. Tai paskatino mus pradėti projektą EcaRoM.  

Daugiau informacijos apie projektą  „Z kartos vaikinai renkasi profesijas socialinėje sferoje“.

Z kartos vaikinai renkasi profesijas socialinėje sferoje