Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Следвайте ни
a

Работа с родителите

  /  Работа с родителите

Добре дошли

Надяваме се, че този раздел ще бъде полезен за всички педагози, работещи в детската градина и началното училище. Той ви предлага съвети за съвместна работа с родителите по преодоляването на полови стереотипи и справедливото разпределение на грижите.

Ключови фактори за подобряване на партньорството с родителите :

1. Планирайте своя работа с родители много добре

Въпросите, свързани с пола и многообразието, както и всички други въпроси и дейности се нуждаят от време за подготовка. Например: време за съобщаване на целите, които искате да постигнете, темите, върху които искате да работите, проблемите, които искате да адресирате; време за изготвяне на единна позиция; време за редовна комуникация с родителите. За да завършите подготвителната си работа, е добре да планирате.

2. Комуникирайте ежедневно с родителите

За да комуникирате всички теми от живота на детската градина/училището, е много важно да се изгради доверителна връзка с родителите. Това се постига с ежедневна комуникация. По време на тестовете на материалите по проекта, ние установихме,  че темата за грижите се разбира много добре от всички деца, независимо от техния пол. Грижовните дейности представляват голяма част от ежедневието на децата в детската градина и началното училище и затова не им е трудно да я свържат със себе си и да размишляват върху своите преживявания . Все още, обаче, понякога има нужда преподавателите да обясняват или да обсъждат с родителите защо тази тема се разглежда в детската градина и началното училище и защо е важно да в грижовните дейности да бъдат включени всички деца (и момчета и момичета ).

3. Ангажирайте родителите при вземането на решения

Включването на родителите в открити дискусии и вземането на решения, които касаят дневния ред на детската градина, училището, включително и по отношение на грижовните дейности, винаги е по-ефективен подход, отколкото родителите да бъдат канени само, когато се организират открити уроци или тържества, или когато има проблем. Темата за грижата е много подходяща за начало на разговора за стереотипите по пол, тя рядко би събудила съпротива у родителите, тъй като в нашето ежедневие все повече мъже и жени споделят грижите за дома и семейството.

Happy parents and little girls with air balloons. Birthday, daughter, mom flat vector illustration. Celebration and holiday concept for banner, website design or landing web page

Планът има три основен елементи :

Планът ще ви насочи и ще улесни процеса на комуникация с родителите. Препоръчваме разработване и актуализиране на плана на годишна база , за да се адаптира към текущите нужди и изисквания.

1.Разработете и дефинирайте основната цел на работата с родителите по темата за грижовните дейности и включването на момчетата и момичетата.

2.Изберете конкретни задачи за педагогическия екип на детската градина и дейностите с децата и родителите.

3.Определете времева рамка за изпълнение на задачите и дейностите.

Вижте някои полезни съвета, които можете да си припомните при неочаквана конфликтна ситуация :

h3-slide-1-img-3.png

1.Осигурете спокойна атмосфера за дискусия.

2.Покажете съпричастност.

3.Опитайте се да разберете тревогите и страховете на родителите.

4.Заемете ясна позиция по отношение на това, че каквото и да е решението, то не трябва да води до изключване, или дискриминация.

5.Подчертайте общия интерес на родителите и детската градина – благосъстоянието на децата.

Допълнителни съвети, които ви предлагаме от практичната ни работа - обученията на учители и теста на материалите

Германия: Промяна на дългогодишни практики с цел преодоляване на стереотипи по пол

По време на обучение по проекта, директор на детска градина, сподели че преди време имали обичайна практика да слагат кутии за подаръци за рожден ден, от които децата да могат да избират по един подарък за техния рожден ден. Когато са въвели практиката, кутиите били две – една за момичета, в която слагали много розови играчки , включително магически пръчки, и една кутия за момчета – предимно с екшън герои. Веднъж едно от момчетата поискало за подарък магическа пръчка, каквато нямало в кутията за момчета. От този момент нататък, за да не натъжават децата, че не могат да избират играчка, която им харесва, събрали всички играчки в една кутия. Това е само един пример как малка промяна, може да допринесе значително за това на децата да се даде повече свобода да се развиват индивидуално, без да е нужно да се предпоставят стереотипи по пол. Родителски вечери Родителските вечери могат да са добро начало  да се поканят  родителите да участват в обмен по темата за момчетата и грижата и грижовната мъжественост. Родителите мога бъда поканен със специални покани, изработени с помощта на децата. Ако в детската градина има деца от различни националности, то е добре поканите да бъдат написани на съответните родни езици. По време на родителските вечери, например, могат да се покажат материалите от проекта ECaRoM и да бъдат обсъдени с родителите. По този начин техните  мненията , предложения, а може би също и страхове и притеснения ще бъдат чути и обсъдени.

Австрия: Преодоляване на съпротивата от родители

В случай на  отрицателни реакции или съпротива от страна на родителите по отношение на образователната работа, свързана със стереотипите по пол, следните съвети могат да ви бъдат полезни:

  • Задавайте въпроси: Попитайте лично родителите къде виждат конкретни проблеми. Запознати ли са с целите и позитивните ефекти от това да се обръща внимание на спецификите на пола? Докато им задавате въпросите, е възможно да се получи интересен разговор и да започнете да изграждате доверие у родителите.
  • Слушайте активно: Покажете заинтересованост по отношение на критиката и притесненията на родителите.
  • Останете конструктивни: Вие сте експертите в педагогическата работа с деца. Бъдете убедителни по отношение на ползите от педагогиката, чувствителна към пола. Избягвайте обобщения, говорете конкретно и ясно с родителите.
  • Не забравяйте чувството за хумор: останете спокойни и дружелюбни. Не можете и не е нужно да убедите всички родители. Използвайте собствените си ресурси само за това, за което сте убедени, че си струва!
  • Потърсете подкрепа: привлечете колеги и ръководството на детската градина в ситуации, в които ще се чувствате по-добре, ако сте подкрепени (разговори с родителите, подготовка, или обсъждане на дискусии между родители). Можете също да насърчите създаването на родителски групи, и партньорство на родителите с различни организации и институции.
  • Запазете спокойствие: Не е нужно да давате отговор на всеки и за всичко. Изложете своята гледна точка, но не забравяйте, че понякога има значение не толкова какво казвате, а как го казвате. Говорете спокойно, и обмислено, дори и събеседникът ви да настоява за незабавна реакция.
  • Обяснете защо педагогиката, чувствителна по пол е важна в ранното детско образование. Не се притеснявайте, че можете да предизвикате раздразнение от страна на родителите. Дискутирайте какво родителите смятат за нормално и защо.
  • Бъдете настоятелни: Във всеки спор се ражда истината и от спора започва промяната.
  • Грижете се за себе си: Критиката и несъгласията на родителите не са насочени лично към вас, а обикновено отразяват социален проблем. Въпреки това, съпротивата може да бъде много изтощителна. Не забравяйте за себе си и вашето лично здраве, говорете с приятели и колеги за вашите съмнения, не бъдете прекалено критични към себе си и си позволявайте да правите грешки понякога.
Словения: Включване и на двамата родители в живота на детската градина

Когато децата вдигнат температура, или не се чувстват добре, обикновено практиката е персоналът на детската градина веднага да потърси майката.  За да включите и двамата родители, редувайте тези обаждания и към двамата родители и не се колебайте да потърсите и бащите.Когато в детската градина се организират рождени дни, има практика родителите да носят картонени чинии за почерпката, които са различни за момчета и за момичета, например за момчетата с картинки на коли, а за момичетата с Хелоу Кити. Можете да помолите родителите да донесат еднакви чинии, или децата да си ги разменят, ако им се падне чиния, която не харесват.

Италия : Специални обучения за родители

Обучения за родителите могат да бъдат полезни, за да разберат целите на педагогиката, чувствителна към пола и така децата да не получават противоречиви съобщения от родителите и от детската градина.

Можете да продължите, като изберете друг раздел.